بازی
موارد دیگر

10:48:17

سه شنبه, 30 دی

پوکر

زیر مجموعه ها

در نیتروبت، شما میتوانید از بازی پوکر مورد علاقه خود در 24 ساعت شبانه روز به همراه هزاران بازیکن دیگه لذت ببرید. بهترین ویژگی ما این است که شما همواره میتوانید میزهایی پیدا کنید که مینیمم یا محدودیت آنها برای شما مناسب باشد.

شما حتی میتوانید میز شخصی خود را ایجاد کنید و با گذاشتن یک پسورد روی آن تنها افرادی که میخواهید را به آن دعوت کنید و از بازی با دوستان خود لذت ببرید.